TRANSPORTO PRIEMONĖS TECHNINĖ EKSPLOATACIJA

1. Dėl kurių priežasčių gali perkaisti variklis?

1.Per mažas aušinimo skysčio lygis.

2. Sugedęs termostatas.

3. Neveikia ventiliatorius.

4. Dėl visų nurodytų priežasčių.

2. Dėl kurių priežasčių nepakyla arba sunkiai pakyla temperatūra aušinimo sistemoje iki normos (variklis peraušinamas)?

1. Per mažas aušinimo skysčio lygis.

2. Per aukštas aušinimo skysčio lygis.

3. Sugedęs termostatas.

4. Dėl visų nurodytų priežasčių.

 

3. Dėl kurių priežasčių, važiuojant įjungus žemą pavarą, dažnai sustojant, staiga gali        pradėti kilti aušinimo skysčio temperatūra?

1. Neįsijungia ventiliatorius.

2. Staiga sumažėjo skysčio aušinimo sistemoje (atsirado nutekėjimas).

3. Dėl bet kurios nurodytos priežasties.

 

4. Dėl kurios priežasties gali pradėti rasoti kėbulo langai?

1. Kėbule daug drėgmės nuplovus automobilį.

2. Neteisingai pasirinktas kėbulo šildymo ar ventiliatoriaus rėžimas.

3. Per didelis aušinimo lygis sistemoje.

4. Dėl visų nurodytų priežasčių.

 

5. Kokia antifrizo paskirtis?

1. Naudojamas užpildyti priekinio stiklo plovimo bakeliui.

2. Naudojamas užpildyti stabdžių sistemai.

3. Naudojamas užpildyti aušinimo sistemai.

4. Naudojamas, bet kuriuo nurodytu atveju.

6. Ką vadiname variklio litražu?

1. Visų variklio cilindrų darbinių tūrių suma, išreikšta litrais.

2. Visų variklio cilindrų bendrųjų tūrių suma, išreikšta litrais.

3. Visų variklio cilindrų degimo kamerų tūrių suma, išreikšta litrais.

 

7. Benzino oktaninis skaičius charakterizuoja:

1. Variklio atsparumą detonacijai.

2. Benzino atsparumą detonacijai.

3. Žemiausią benzino užsiliepsnojimo temperatūrą.

4. Variklio temperatūrą, kuriai esant geriausiai sudega degusis mišinys.

 

8. Kuris skystis iš žemiau išvardintų pilamas į variklio aušinimo sistemą?

1. Antifrizas

2. Sieros rūgšties ir destiliuoto vandens mišinys

3. Labai mažo klampumo alyva

 

9. Iš kokių komponentų gaminamas akumuliatorių elektrolitas?

1. Antifrizo ir destiliuoto vandens.

2. Sieros rūgšties ir destiliuoto vandens.

3. Mažo klampumo alyvos ir dyzelinio kuro.

 

 

10. Kada temperatūra aušinimo sistemoje gali pakilti aukščiau normos?

1. Ilgai važiuojant įjungus žemą pavarą.

2. Sumažėjus skysčio lygiui sistemoje.

3. Ilgai važiuojant dideliu greičiu.

4. Dėl visų nurodytų priežasčių.

 

11. Ar turi įtakos kuro sunaudojimui per žemas oro slėgis padangose?

1. Kuro sunaudojimas didėja.

2. Kuro sunaudojimas mažėja.

3. Kuro sunaudojimas neturi jokios įtakos.

 

12. Dėl kurių priežasčių labiau dėvisi padangos protektoriaus kraštas?

1. Dėl nuolatinio važiavimo blogais keliais.

2. Dėl nuolatinio važiavimo dideliu greičiu.

3. Dėl padangos eksploatavimo esant per mažam oro slėgiui.

4. Dėl padangos eksploatavimo esant per aukštam oro slėgiui.

 

13. Dėl kokios priežasties padanga greičiau dyla vidurinėje dalyje?

1. Dėl nuolatinio važiavimo blogais keliais.

2. Dėl nuolatinio važiavimo dideliu greičiu.

3. Dėl padangos eksploatavimo esant per mažam oro slėgiui.

4. Dėl padangos eksploatavimo esant per aukštam oro slėgiui.

 

14. Kada tikrinamas oro slėgis padangose?

1. Tuojau pat pastačius automobilį į stovėjimo vietą, kai padanga šilta.

2. Prieš važiuojant automobiliu iš stovėjimo vietos, kai padanga šalta.

3. Tikrinimo laikas neturi reikšmės.

 

15. Padanga pažymėta 195/65 R15. Ką reiškia „R“  raidė?

1. Nurodo padangos tipą (radialinė).

2. Nurodo greičio simbolį.

3. Nurodo, kad padanga gali būti naudojama tik žiemą.

 

16. Padanga pažymėta 195/65 R15. Ką reiškia skaičius 15?

1. Padangos plotį.

2. Padangos aukščio ir pločio santykį.

3. Ratlankio skersmenį.

4. Padangos leistinos apkrovos indeksą.

 

17. Ką reiškia ant padangos šono esančios raidės M+S?

1. Nurodo, kad padangas galima eksploatuoti žiemą.

2. Nurodo, kad padangą galima naudoti su kamera ir be jos.

3. Nurodo greičio simbolį.

 

18. Ar leidžiama eksploatuoti žiemines padangas vasarą?

1. Leidžiama.

2. Draudžiama.

3. Leidžiama važiuoti keliais, neturinčiais kietos dangos.

 

19. Ką reiškia ant padangos šono esantis užrašas „TUBELESS“?

1. Padanga gali būti naudojama tik su kamera.

2. Padanga yra bekamerinė.

3. Padangą galima eksploatuoti gerokai sumažinus slėgimą.

 

20. Kokį pavojų kelia mažėjantis protektoriaus rašto gylis dylant padangai?

1. Didėja akvaplaniravimo tikimybė.

2. Ilgėja automobilio stabdymo kelias.

3. Didėja automobilio šoninio slydimo tikimybė.

4. Galimi visi išvardinti variantai.

 

21. Kokia sankabos paskirtis?

1. Leidžia keisti variklio apsukas.

2. Leidžia atjungti variklį nuo transmisijos įjungiant ir perjungiat pavaras, taip pat sklandžiai pajudėt iš vietos.

3. Leidžia keisti variklio sukamąjį momentą, perduodamą ratams.

 

22. Dėl kokių priežasčių praslysta sankaba?

1. Esant per didelei sankabos pedalo laisvajai eigai.

2. Užsiteršus sankabos frikciniams antdėklams tepalu.

3. Dėl abiejų nurodytų priežasčių.

 

23. Kokia automobilio pavarų dėžės paskirtis?

1. Leidžia ilgam laikui atjungti dirbtinį variklį nuo transmisijos, keisti sukamąjį momentą perduodamą ratams ir automobiliui judėti atbuline eiga.

2. Leidžia keisti variklio apsukas.

3. Padidina automobilio stabilumą.

 

24. Kokie parametrai charakterizuoja automobilio stabdymo efektyvumą?

1. Sustojimo kelias.

2. Stabdymo kelias.

3. Maksimalus lėtėjimas.

4. Visuose atsakymuose išvardinti parametrai.

5. Tik 2 ir 3 atsakymuose išvardinti parametrai.

 

25. Kurie automobilio ratai greičiau blokuojami (čiuožia) staigiai stabdant?

1. Priekiniai ratai

2. Užpakaliniai ratai.

3. Visi ratai blokuojami vienodai.

 

26. Esant minusinei temperatūrai, nuplovus automobilį plovykloje, prieš pastatant stovėjimui atviroje aikštelėje, būtina:

1. Pravažiuoti automobiliui jį stabdant, kad išdžiūtų stabdžių mechanizmai.

2. Sausai nuvalyti automobilio stiklą.

3. Patikrinti stiklo valytuvų darbą.

 

27. Kokią įtaką daro sugedęs stabdžių stiprintuvas stabdžių sistemos darbui?

1. Neveikia stabdžių sistema.

2. Sumažėja stabdymo efektyvumas.

3. Stabdžių sistemos darbui įtakos neturi.

 

28. Velkamo automobilio, kuriame įrengtas stabdžių stiprintuvas, variklis neveikia. Jo vairuotojas privalo atkreipti dėmesį:

1. Į sumažėjusį stabdymo efektyvumą.

2. Kad negalima važiuoti išjungus pavaros.

3. Kad nebūtų įjungtas uždegimo jungiklis.

 

29. Kodėl gali būti nuolat stabdomas kuris nors automobilio ratas?

1. Sutriko stabdžių sistemos hermetiškumas.

2. Sudilo stabdžių trinkelių antdėklai.

3. Nutrūko stabdžių trinkelių grąžinimo spyruoklė.

 

30. Lengvojo automobilio stovėjimo stabdis blogai veiks, jeigu:

1. Stabdžių sistemoje yra oro.

2. Susidėvėję stabdžių trinkelių antdėklai.

3. Automobilio hidraulinėje stabdžių sistemoje sumažėjęs stabdžių skysčio lygis.

 

31. Kaip vairuotojui reikia elgtis pastebėjus, kad iš hidraulinės stabdžių sistemos sunkiasi stabdžių skystis?

1. Nutraukti išvyką ir kviestis techninę pagalbą.

2. Nuolat tikrinant stabdžio skysčio lygį ir jį papildant, vykti į remonto įmonę.

3. Turint pakankamą atsargą stabdžių skysčio, tęsti numatytą išvyką.

 

32. Kokia akumuliatorių baterijos paskirtis?

1. Tiekti elektros energiją starteriui užvedant variklį.

2. Tiekti elektros energiją vartotojams nedirbant varikliui.

3. Tiekti elektros energiją abiem nurodytais atvejais.

 

33. Kokią įtaką akumuliatorių baterijos talpai turi aplinkos temperatūra?

1. Mažėjant temperatūrai talpa mažėja.

2. Mažėjant temperatūrai talpa didėja.

3. Temperatūriniai pokyčiai talpai įtakos neturi.

 

34. Sumažėjus elektrolito lygiui akumuliatorių baterijoje (nutekėjimo nėra) iki reikiamo lygio pilama:

1. Sieros rūgštis.

2. Distiliuotas vanduo.

3. To paties tankio elektrolitas.

 

35. Įjungę posūkio signalą pastebėjote, kad kontrolinė lemputė mirksi dažniau nei paprastai. Kokia to priežastis?

1. Elektros grandinėje trumpas jungimas.

2. Blogas lemputės kontaktas su mase.

3. Perdegusi viena posūkio lemputė.

 

36. Kokį vaidmenį atlieka saugikliai elektros tiekimo grandinėje?

1. Apsaugo laidus nuo nutrūkimo.

2. Apsaugo elektros grandinę nuo perkrovimo.

3. Apsaugo elektros grandinę nuo gedimų.

4. Atlieka visuose atsakymuose išvardintas funkcijas.

 

37. Ar leidžiama tikrinti uždegimo žvakių tvarkingumą, nuimant nuo jų laidus, kai variklis dirba?

1. Leidžiama.

2. Draudžiama.

 

38. Amortizatorius dirba, jeigu:

1. Paspaudus ir staigiai atleidus automobilio sparną, kurio amortizatorius tikrinamas, kėbulas grįžta į pradinę padėtį ir sustoja.

2. Paspaudus ir staigiai atleidus automobilio sparną, kurio amortizatorius tikrinamas, kėbulas kurį laiką švytuoja.

3. Sparno, kurio amortizatorius tikrinamas, spaudžiant kėbulą išjungti negalima.

 

39. Kokia amortizatorių paskirtis?

1. Išlaikyti automobilio kėbulą horizontalioje padėtyje.

2. Gesinti kėbulo svyravimus, kai automobilis važiuoja nelygiu keliu.

3. Švelninti smūgius į ratus, kai automobilis važiuoja nelygiu keliu.

 

40. Kokios priežastys sąlygoja vairo laisvosios eigos atsiradimą ir didėjimą eksploatuojant automobilį?

1. Per stipriai užveržti vairo detalių srieginiai sujungimai.

2. Vairo detalių dilimas.

3. Automobilio eksploatavimas esant per dideliam oro slėgiui priekinių ratų padangose.

4. Visuose atsakymuose nurodytos priežastys.

 

41. Ar veikia vairo mechanizmas sugedus stiprintuvui?

1. Veikia, tačiau sunku vairuoti automobilį.

2. Neveikia.

3. Stiprintuvas vairo mechanizmo darbui įtakos neturi.

 

42. Kokiuose automobiliuose yra kardaninė pavara?

1. Visuose automobiliuose.

2. Automobiliuose, kurie priekiniai ratai varomi.

3. Automobiliuose, kurių galiniai ratai varomi.

 

43. Kokie požymiai rodo, kad sankaba praslysta?

1. Pradedant važiuoti užgęsta variklis.

2. Sunkiai įsijungia ir persijungia pavara.

3. Didinant variklio apsukas, automobilio greitis didėja lėtai arba visai nedidėja.

4. Visuose atsakymuose nurodyti požymiai.

 

44. Kokiuose automobiliuose yra skirstymo dėžė?

1. Automobiliuose, kurių priekiniai ratai yra varomieji.

2. Automobiliuose, kurių užpakaliniai ratai yra varomieji.

3. Automobiliuose, kurių visi ratai yra varomieji.

 

45. Staigiai paspaudus kuro padavimo pedalą, kurį laiką girdėt cypimas. Dažniausiai jo priežastis:

1. Per mažai tepalo variklyje.

2. Užsiteršė kuro tiekimo sistemos oro filtras.

3. Nepakankamai įtemptas, praslystantis trapecinis generatorius arba kito agregato pavaros dirželis.

4. Visuose atsakymuose nurodytos priežastys.

 

46. Pradedant važiuoti automobiliui, kurio priekiniai ratai yra varomieji, ypač posūkyje, girdėti garsai, sausas spragsėjimas. Jo priežastis yra:

1. Automobilio vairo stiprintuvo gedimas.

2. Susidėvėjęs pusašio kardaninis šarnyras.

3. Įtrūkęs priekinio rato stabdžių diskas.

 

47. Paspaudus darbinio stabdžio pedalą, girdėti cypimas arba metalinis girgždesys. Jų priežastis yra:

1. Labai susidėvėję stabdžių trinkelių frikciniai antdeklai.

2. Per mažas skysčio lygis stabdžių sistemoje.

3. Stabdžių sistemoje yra oro.

 

48. Kokių kenksmingų medžiagų kiekis išmetamosiose dujose yra ribojamas?

1. Anglies vandenilio (CO).

2. Angliavandenių (hc).

3. Išvardintų 1 ir 2 atsakymuose.

 

49. Kokie požymiai rodo, kad išsikrovusi akumuliatorių baterija?

1. Bandant užvesti, starteris nesisuka, arba sukasi labai lėtai.

2. Uždegimo jungikliu įjungus starterį, gęsta lemputės prietaisų skydelyje.

3. Įjungti žibintai dega blausiai, įjungus starterį, užgęsta.

4. Visuose atsakymuose išvardinti atvejai.

 

50. Dėl kokių priežasčių gali neveikti priekinio stiklo plovikliai?

1. Dėl užsiteršusių ploviklio purkštukų.

2. Užšalus plovimo skysčiui bakelyje.

3. Dėl nehermetiškų žarnelių sujungimų.

4. Dėl visų išvardintų priežasčių.

 

51. Kokie automobilio ratai greičiau blokuojami (čiuožia) staigiai stabdant automobilį?

1. Daugiau apkrauti.

2. Mažiau apkrauti.

3. Visi ratai blokuojami vienodai.

 

 

SAUGAUS EISMO TEORIJA

 

                      VAIRUOTOJO REAKCIJA

    Nuvargus, išgėrus alkoholio padidėja vairuotojo reakcijos laikas, susilpnėja dėmesys, judesiai sulėtėja.

Kai vairuotojas pavargo arba yra mieguistas, jis turi sustabdyti automobilį ir pailsėti, pasimankštinti.

Vairuotojo reakcijos laikas priklauso nuo šių veiksnių: ligos, nuovargio, suvartoto alkoholio, patirtų neigiamų ir teigiamų emocijų.

Pagrindiniai didelio nuovargio požymiai: išblyškęs veidas, skaudančios akys, mieguistumas.

Laikas nuo pavojaus šaltinio pastebėjimo iki konkrečių veiksmų pradžios vadinamas vairuotojo reakcijos laiku.

Važiuojant tamsoje arba esant rūkui objektai kelyje vairuotojui atrodo du kartus toliau, negu yra iš tikrųjų.

 

                      INERCIJOS JĖGA

    Staiga stabdant, ar staiga pradedant važiuoti, automobilį visada veikia inercijos jėga, kuri veikia ir automobilyje esančius žmones bei daiktus.

Staiga stabdant, nepritvirtintas krovinys pasislinks priekin arba apvirs.

 

                      IŠCENTRINĖ JĖGA

    Automobilį veikianti išcentrinė jėga yra didesnė esant staigiam posūkiui. Darant staigų posūkį išcentrinė jėga sumažės , jei tai atliksime lėtai.

Posūkyje yra stabilesnis (ne taip greitai virsta) tas automobilis, kurio svorio centras yra žemai (nepakrautas).

Posūkyje ne taip greitai virsta (yra stabilesnė) visiškai tuščia arba pilnai pakrauta skysčių cisterna.

Posūkyje vairuotojas turi atsižvelgti į tai, kad galiniai ratai (priekaba) rieda mažesniu spinduliu negu priekiniai ratai ir gali užvažiuoti ant kliūties.

Autotraukiniui važiuojant posūkiu, jo priekaba pasislenka į posūkio centrą.

Esant staigiam kelio vingiui, išcentrinė jėga padidės, jeigu važiuosime didesniu greičiu.

Darant posūkį, transporto priemonė bus stabilesnė, jei važiuosime su įjungta pavara.

Autotraukiniui važiuojant posūkiu, jo priekaba pasislenka (atsilieka) į posūkio centrą.

Vairuotojas, norėdamas nustatyti, kokio pločio eismo juostos jam reikia, turi atsižvelgti į autotraukinio plotį, priekabos vingiavimą, bei jos pasidavimą į posūkio centrą.

Vairuotojui artėjant prie kelio posūkio, kuris pasirodė staigesnis, negu tikėtasi, būtina sumažinti greitį.

Posūkyje nepakrautas automobilis yra stabilesnis, kadangi jo svorio centras yra žemiau.

 

RATŲ SUKIBIMAS SU KELIO DANGA

Automobilių ratų sukibimas su kelio danga sumažėja nudilus padangos protektoriaus raštui.

Kai automobilio varančiųjų ratų traukos jėga yra didesnė už ratų sukibimo su kelio danga jėgą, varantieji ratai buksuos (praslys).

Varantieji ratai nebuksuos, kai traukos jėga yra mažesnė su ratų sukibimo su keliu jėgą. Automobilio ratų su kelio danga sukibimo koeficientas padidėja sumažinus oro slėgį padangose.

Mažai pripūstomis padangomis pavojinga važiuoti, nes gadinamos padangos. Be to, jos savaime gali nusimauti nuo ratlankio važiuojant posūkiu.

Pavojingiausi kelio ruožai yra važiuojamosios dalies susiaurėjimas, lengvai pašiurkštinta kelio danga, ilgos nuokalnės ar įkalnės.

Slidžiame kelyje vairuotojas privalo važiuoti lėtai, nedaryti staigių vairo pasukimų, stabdyti su dažnais paspaudimais.

 

STABDYMO TEORIJA

    Galiniai ratai yra silpniau sukibę su kelio danga, todėl tolygiai stabdant jie greičiau praslysta (užsiblokuoja, čiuožia). Dėl to jų stabdymo efektyvumas yra mažesnis.

Atstumas, kurį automobilis nuvažiuoja nuo to momento, kai vairuotojas pastebėjo pavojų iki visiško sustojimo, vadinamas sustojimo keliu.

Atstumas, kurį nuvažiuoja automobilis nuo stabdžio pedalo paspaudimo momento iki visiško automobilio sustojimo, vadinamas stabdymo keliu.

Važiavimo greičiui padidėjus du (tris) kartus, stabdymo kelias padidėja keturis (devynis) kartus, t.y. greičio padidėjimo kvadratu.

Efektyviausias stabdymo būdas slidžiame kelyje yra stabdymas dažnai paspaudžiant ir vėl atleidžiant stabdžių pedalą, neblokuojant ratų, neišjungiant pavaros ir sankabos.

Automobilio ratų blokavimas (ratų čiuožimas) prailgina stabdymo kelią.

Staigiai stabdant dideliu greičiu važiuojantį automobilį, jis gali nuslysti nuo kelio ir apvirsti.

Ilgą laiką važiuojant stačia nuokalne su išjungta pavara ir sankaba bei stabdant automobilį, gali perkaisti stabdžių būgnai (trinkelės) ir sumažėti stabdymo efektyvumas.

Vairuotojas, pervažiavęs vandens telkinį, turi važiuoti mažu greičiu, daug kartų paspaudinėti stabdžių pedalą, kad išdžiūtų trinkelės.

Kelias, kurį nuvažiuoja automobilis, kai vairuotojas nuspaudžia pedalą, iki to laiko, kai jie pradeda veikti, vadinamas keliu, nuvažiuotu per laiką, kai ima veikti stabdžiai.

Kai stabdant ratai slysta esant sausai kelio dangai, stabdymo kelias pailgėja.

Stabdydamas krovininį automobilį (autotraukinį) vairuotojas turi neišjungti sankabos (pavaros), o švelniai jį stabdyti iš anksto sumažinant važiavimo greitį.

Staigiai stabdant transporto priemonę esant intensyviam eismui, gali atsitrenkti iš paskos važiuojanti priemonė.

Slidžiame kelyje automobilis stabdomas neišjungiant sankabos (pavaros) ir staigiai nesukant vairo į šalis. Toks stabdymas išlaiko tiesiaeigį automobilio judėjimą.

Važiuojant slidžiu keliu automobiliu, kurio varantieji ratai yra galiniai, stabdymo kelias sutrumpės, stabdant ritmiškai, neišjungus sankabos ir pavaros.

Atsiradus automobilio slydimui į šoną, vairuotojas privalo nutraukti pradėtą stabdymą.

Sprogus padangai, važiuojant dideliu greičiu, vairuotojas privalo išlaikyti vairo padėtį, išsaugoti tiesią važiavimo kryptį, sumažinti greitį ir sustoti kelkraštyje.

Norint saugiai sustabdyti automobilį sausame kelyje, stabdymo procesą reikia atlikti neišjungus sankabos ir pavaros.

Pradedant važiuoti įkalnėje, stovėjimo stabdis (rankinis stabdis) turi būti atleidžiamas tuo pat momentu, kai pradedate važiuoti. Stovint įkalnėje ir esat draudžiamam šviesaforo signalui, automobilį geriausia išlaikyti stovėjimo (rankiniu) stabdžiu.

Darbinis (pagrindinis) stabdis- tai stabdis, kuris naudojamas sustabdyti važiuojantį automobilį.

Stovėjimo (rankinis) stabdis - tai stabdis, kuris naudojamas siekiant užtikrinti jau stovinčio automobilio stabilumą.

Jei darbinis stabdis sugedo staiga važiuojant dideliu greičiu, automobilį galima sustabdyti jungiant žemesnes pavaras ir naudojant stovėjimo stabdį. Esant būtinybei galima pasinaudoti esančia šalia kelio kliūtimi: tvorele, sniego pusnimi, sunkiu gruntu ir t.t. Stovėjimo stabdis važiuojant automobiliui gali būti naudojamas esant avarinei situacijai arba sugedus darbiniam stabdžiui.

Lyginant su kitomis dangomis (asfaltbetonio, cementbetonio, skaldos), slidžiausia kelio danga yra tašytų akmenų. Esant susidėvėjusiam padangos protektoriui, sukibimo jėga su važiuojamąja dalimi bus mažesnė.

 

SLYDIMAS Į ŠONĄ

    Stabdant automobilį su nevienodai sudilusiomis kairės ir dešinės pusės ratų padangomis, galima nuslysti į šoną ir apvirsti. Norėdamas išvengti slydimo į šoną, vairuotojas privalo nutraukti pradėtą stabdymą.

Didėjant važiavimo greičiui, didėja ir automobilį veikianti išcentrinė jėga.

Norint išvengti automobilio slydimo į šoną, reikia vairą pasukti į slydimo pusę, o po to - į priešingą pusę.

Automobilio galiniai varantieji ratai slys į šoną staigiai stabdant, staigiai padidinus važiavimo greitį, arba pasukus vairą į šoną. Automobilio slydimą į šoną gali sukelti staigus greitėjimas ir staigus stabdymas.

Staigiai padavus daugiau degalų į variklį (paspaudus kuro padavimo pedalą) slidžiame kelyje automobilis gali slysti į šoną.

Jeigu kelio posūkis pasirodė staigesnis, negu tikėtasi, būtina sumažinti važiavimo greitį, kad išcentrinė jėga neišstumtų automobilio iš kelio.

Galiniu varančiuoju tiltu automobilis stabdomas varikliu, nes tai padidina automobilio stabilumą.

Stabdymas varikliu – tai važiavimas esant įjungtai pavarai atleidus akseleratoriaus (kuro padavimo) pedalą. Nuokalnėje pavarą reikia pasirinkti priklausomai nuo jos statumo: kuo statesnė nuokalnė, tuo žemesnė pavara. Smarkiai lyjant pavojinga važiuoti dideliu greičiu asfaltuotame kelyje, nes po automobilio ratais susidaro vandens pleištas (akvaplangas), ir automobilis tampa sunkiai valdomas. Vandens pleištas – tai mažas vandens tarpelis tarp važiuojamosios dalies ir padangos. Jis susidaro dėl didelio greičio ir blogo padangų protektoriaus.

Slidų kelio ruožą (tiltą, viaduką) pervažiuoti saugiausia nekeičiant važiavimo krypties ir greičio.

Važiuojant tamsiu paros metu ir stipriai sningant, geriausiai matysite kelią esant įjungtiems rūko ir artimosioms žibintų šviesoms. Artėjant prie įkalnės viršūnės, visais atvejais reikėtų iš anksto persijungti į artimąsias šviesas, kad neapakintumėt priešpriešais važiuojančių transporto priemonių. Važiuoti su įjungtomis artimosiomis šviesomis dideliu greičiu yra pavojinga. Tokiu atveju stabdymo kelias būna ilgesnis už apšviestą kelio ruožą. Pvz: jūsų važiuojančio automobilio apšviestas kelio ruožas yra 40 metrų, o stabdymo kelias 80 metrų. Esant dideliam greičiui jūs nematote, kokia kelio danga yra neapšviestoje zonoje.

Stiprus šoninis vėjas pavojingiausias išvažiuojant iš uždaros vietovės į atvirą. Staiga atsiradusi jėga yra pavojingesnė už pastoviai veikiančią jėgą.

Vairuojant automobilį, vairuotojo apžvalgos kampas priklauso nuo važiavimo greičio: kuo didesnis greitis, tuo mažesnis apžvalgos kampas.

Lenkiant automobilį, į dešinę eismo juostą tikslinga grįžti tada, kai lenkiančio automobilio vairuotojas lenkiamąjį automobilį jau mato per užpakalinio vaizdo veidrodėlį. Važiuojant tamsiu paros metu lėtai, tolimąsias šviesas reikia perjungti į artimąsias tada, kai lenkiantis automobilis jau yra greta jūsų vairuojamo automobilio.

Važiuoti dideliu greičiu yra pavojinga. Kuo didesnis važiavimo greitis, tuo didesnė avarijos tikimybė.

Jeigu užvažiavote ant netvirto (žvyras, palaidas gruntas) kelkraščio dešniaisiais ratais, reikia nestabdant nukreipti automobilį į važiuojančią dalį su tvirta kelio danga. Įvažiavus į netvirtą kelkraštį yra tikimybė, kad automobilis taps sunkiai valdomu ir nestabiliu.

Šviečiant skaisčiai saulei, reikia sumažinti greitį ir toliau važiuoti saugiai.

Automobiliui stovint intensyvaus eismo ruože, draudžiama atidaryti dureles, jei tai kelia pavojų kitiems eismo dalyviams.

Prieš išlipant reikia įsitikiti savo ir kitų dalyvių saugumu.

 

SAUGOS DIRŽAI

Saugos diržai autoavarijos metu prilaiko vairuotoją ir keleivius sėdynėse. Įvyko metu atsirandančias jėgas jie paskirsto į mažiau pažeidžiamas kūno vietas. Autoavarijos metu saugos diržai gali apsaugoti vairuotoją ir keleivius nuo iškritimo iš automobilio, staiga atsidarius durelėms. Draudžiama eksplaotuoti transporto priemonę, kai saugos diržai yra netvarkingi arba jų visai nėra.

Eksploatuojant motociklą, galinio vaizdo veidrodėlių atramos turi būti pakeltos tiek, kad jūsų pečiai netrukdytų matyti vaizdo. Pradedant eksploatuoti naują motociklą, būtina gerai susipažinti su stabdžių ir valdymo įtaisų veikimu.

Vairuojant motociklą (automobilį) mobiliuoju telefonu galite naudotis sustoję saugioje vietoje ir išjungę variklį.

Kelio kokybei ir eismo saugumui turi įtakos daug veiksnių:

·  Duobėtas kelias;
·   Požeminių komunikacijų šulinių dangčiai;

·   Pabirusi akmens skalda;

·   Alyvos dėmės;

·   Kitos kliūtys ant važiuojamosios dalies.

Važiuojant keliu į visus šiuos faktorius būtina atsižvelgti. Jei, važiuojant keliu su provėžomis, automobilį išmetė iš provėžų, jūs, tvirtai laikydami vairą, turite automobilį laipsniškai grąžinti į provėžas.

 

KELI PATARIMAI VAŽIUOJANT ŽIEMĄ

·  Atšalusį variklį bus lengviau paleisti, jei, prieš užvesdami automobilį, paspausite sankabos pedalą;

·  Variklį reikėtų pašildyti 3-5 min., priešingu atveju jis ges.

·  Pradėkite judėti, kai tahometro parodymai pasieks 1000 apsisukimų per minutę.

·  Pirmas 3-5 min važiuokite 2-3 pavara: taip greičiau įšils variklis;

·  Esant didesniems šalčiams, prišąla stabdžių trinkelės, todės nepatartina ilgam užtraukti rankinį stabdį.Pastačius automobilį stovėjimui, pakaks įjungti pavarą.

 

 

SAUGAUS VAIRAVIMO PAGRINDAI

 

1. Kokiu automobiliu važiuojant greičio padidinimas gali padėti nutraukti galinės ašies šoninį slydimą?

1. Važiuojant automobiliu, kurio priekiniai ratai yra varomieji.

2. Važiuojant automobiliu, kurio galiniai ratai yra varomieji.

 

2. Kokius išorinius šviesos prietaisus įjungus, bus geriau matomas kelias tamsiu paros metu stipriai pustant?

1. Rūko kartu su tolimosiomis žibintų šviesomis.

2.Rūko kartu su artimosiomis žibintų šviesomis.

 

3. Važiuojant automobiliu, kurio galiniai ratai yra varomieji, posūkyje pradėjo slysti į šoną galinė ašis. Jūsų veiksmai:

1. Stipriai spausite akseleratoriaus pedalą, vairo pagalba stabilizuosite automobilio judėjimą.

2. Nestipriai paspausite stabdžio pedalą, pasuksite vairą į slydimo pusę.

3. Visai atleisite akseleratoriaus pedalą ir nesuksite vairo.

4. Truputį atleisite akseleratoriaus pedalą, pasuksite vairą į slydimo pusę.

 

4. Kokiu kelio ruožu važiuojant pavojingiausias stiprus šoninis vėjas?

1. Atviroje vietovėje.

2. Išvažiuojant iš uždaro ruožo į atvirą.

3. Uždaroje vietovėje.

 

5. Ar turi neigiamos įtakos saugumui vairuotojo emocinis susijaudinimas?

1. Turi

2. Neturi

 

6. Į ką vairuotojas turi atsižvelgti sukdamas?

1. Kad automobilio galiniai ratai (priekaba), riedantys mažesniu greičiu negu priekiniai, neužvažiuotų ant kliūties.

2. Kad transporto priemonė neišvažiuotų į priešpriešinio eismo juostą.

3. Atsižvelgti būtina į abu nurodytus atvejus.

 

7. Kaip pasikeičia vairuotojo apžvalgos kampas, padidėjus greičiui?

1. Padidėja.

2. Sumažėja.

3. Nesikeičia.

 

8. Važiuojant automobiliui, kurio priekiniai ratai yra varomieji, posūkyje pradėjo slysti į šoną galinė ašis. Jūsų veiksmai:

1. Truputį atleisite akseleratoriaus pedalą, vairo pagalba stabilizuosite automobilio judėjimą.

2. Nestipriai paspausite stabdžio pedalą, pasusksite vairą į slydimo pusę.

3. Labai stipriai paspausite akseleratoriaus pedalą ir nesuksite vairo.

4. Truputį stipriau paspausite akseleratoriaus pedalą, automobilio judėjimo kryptį koreguosite vairu.

 

9. Kuris stabdymo būdas išlaiko automobilio pastovumą ir tiesiaeigį judėjimą važiuojant slidžiu keliu?

1. Stabdymas blokuojant ratus.

2. Stabdymas varikliu (įjungus pavarą) be ratų blokavimo.

 

10. Važiuojant blogo matomumo sąlygomis, vairuotojas turi pasirinkti tokį greitį, kad sustojimo kelias būtų:

1. Mažesnis už matomo kelio ruožo ilgį.

2. Didesnis už matomo kelio ruožo ilgį.

 

11. Artėjant prie įkalnės viršūnės tamsiu paros metu vairuotojui rekomenduojama perjungti tolimąsias žibintų šviesas į artimąsias:

1. Tik pasirodžius priešpriešiais atvažiuojančiai transporto priemonei.

2. Visada artėjant prie įkalnės viršūnės.

 

12. Ar saugu važiuoti 90km/h greičiu lengvuoju automobiliu tamsoje (ne gyvenvietėje) su įjungtomis artimosiomis šviesomis?

1. Taip, nes važiavimo greitis neviršija maksimalaus leistino.

2. Ne, nes sustojimo kelias yra ilgesnis už matomo kelio ruožo ilgį.

 

13. Kaip saugiausia važiuoti per nedidelį slidų kelio ruožą?

1. Nekeičiant važiavimo krypties ir greičio.

2. Staigiai stabdant, tačiau nekeičiant važiavimo krypties.

3. Stabdant varikliu ir stovėjimo stabdžiu.

 

14. Kuris vairuotojo veiksmas yra pavojingas vežant didelių gabaritų krovinius ant lengvojo automobilio stogo?

1. Tiktai staigus vairo pasukimas.

2. Tiktai staigus stabdymas.

3. Pavojingi abu veiksmai.

 

15. Kaip turėtų elgtis vairuotojas, pervažiavęs gilų vandens telkinį?

1. Sustoti ir palaukti, kol išdžius stabdžių trinkelės.

2. Nestipriai užtraukti stovėjimo stabdį ir važiuoti mažu greičiu.

3. Važiuoti mažu greičiu.

4. Važiuoti mažu greičiu, daug kartų neilgai spaudžiant stabdžių trinkeles.

 

16. Kaip turėtų elgtis vairuotojas, jeigu pavargo ir ima miegas?

1. Važiuoti mažesniu greičiu.

2. Kuo daugiau kalbėtis su keleiviais.

3. Įjungti radijo imtuvą.

4. Sustoti ir pailsėti.

 

17. Kada tikslingiausia grįžti į dešinę eismo juostą lenkiančiojo automobilio vairuotojui?

1. Tuojau pat, kai tik aplenkė.

2. Kai nuvažiuoja daugiau kaip 100 m. nuo lenkiamo automobilio.

3. Kai lenkiančio automobilio vairuotojas pamato lenkiamąjį automobilį galinio vaizdo veidrodėlyje.

 

18. Ką vadiname vairuotojo reakcijos laiku?

1. Laiko tarpas nuo pavojaus pastebėjimo iki visiško sustojimo.

2. Laiko tarpas nuo pavojaus pastebėjimo iki konkrečių veiksmų.

3. Laiko tarpas nuo stabdžių pedalo paspaudimo iki visiško sustojimo.

 

19. Kas neturi įtakos stabdymo keliui?

1. Važiavimo greitis.

2. Stabdžių ratų skaičius.

3. Stabdžių pavaros sandara.

4. Vairo mechanizmo sandara.

5. Stabdžių pedalo spaudimo jėga.

 

20. Nuo ko priklauso vandens tarpelis tarp padangos ir kelio dangos važiuojant per lietų asfaltuotu keliu?

1. Nuo važiavimo greičio.

2. Nuo padangos protektoriaus būklės.

3. Nuo lietaus intensyvumo.

4. Nuo visų išvardintų faktorių.

 

21. Kaip rekomenduojama elgtis vairuotojui, jeigu jo vairuojamo automobilio dešinieji ratai užvažiavo ant nesutvirtinto kelkraščio?

1. Nestabdant nukreipti automobilį į važiuojamąją dalį.

2. Pristabdyti ir sustoti.

 

22. Kuriuo metu reikia atleisti stovėjimo stabdį pradedant važiuoti įkalne?

1. Prieš pradedant važiuoti.

2. Pradėjus automobiliui važiuoti atgal.

3. Tuo pat metu, kai pradedama važiuoti.

 

23. Kuriuo atveju būna didesnė išcentrinė jėga, kai greitis nesikeičia?

1. Esant mažam kelio vingio spinduliui.

2. Esant dideliam kelio vingio spinduliui.

3. Išcentrinė jėga nepriklauso nuo kelio vingio spindulio dydžio.

 

24. Kada automobilį veikia inercijos jėga?

1. Staiga stabdant.

2. Staiga pradedant važiuoti.

3. Sukant.

4. Visais išvardintais atvejais.

 

25. Kada sukant sumažėja išcentrinė jėga?

1. Padidinus važiavimo greitį.

2. Sumažinus važiavimo greitį.

3. Sumažinus posūkio spindulį.

 

26. Kodėl pavojinga stabdyti automobilį, kurio kairiųjų ir dešiniųjų ratų padangos nevienodai sudilusios?

1. Perkais stabdymo būgnai.

2. Atšoks protektorius.

3. Automobilis gali nuslysti nuo kelio ir apvirsti.

 

27. Jei automobilio traukos jėga bus didesnė už ratų sukibimo su keliu jėgą, tai:

1. Užges variklis.

2. Labiau dils sankaba.

3. Pradės buksuoti varomieji ratai.

 

28. Ar darant posūkį pasislenka sąstato priekaba?

1. Pasislenka į posūkio centro pusę.

2. Nepasislenka.

3. Pasislenka į priešingą posūkio centrui pusę.

 

29. Kas gali atsitikti, jeigu automobilis, ilgai stabdomas stačioje nuokalnėje, išjungus pavarą?

1. Labiau dils padangos.

2. Labiau dils sankaba.

3. Perkais ir sudegs stabdžiai.

 

30. Kodėl važiuojant slidžiu keliu pavojinga staiga padidinti variklio sūkius?

1. Gali sugesti karbiuratorius.

2. Gali sustoti variklis.

3. Automobilis gali nuslysti į šoną.

 

31. Stabdant automobilis pradėjo slysti į šoną. Jūsų veiksmai:

1. Nuspausti sankabos pedalą.

2. Nustoti stabdyti.

3. Stipriau paspausti stabdžių pedalą.

 

32. Posūkyje automobilis stabilesnis, jeigu važiuojama:

1. Įjungus pavarą

2. Išjungus pavarą.

3. Didinant greitį.

 

33. Jeigu staigiai stabdysite transporto priemonę, esant intensyviam eismui, tai:

1. Į jus gali atsitrenkti iš paskos važiuojanti transporto priemonė.

2. Gali sugesti stabdžiai.

3. Bus normalus stabdymo būdas.

 

34. Jeigu kelio posūkis į kairę staigesnis negu tikėjotės, jūs privalote:

1. Toliau važiuoti tuo pačiu greičiu, laikydamiesi kelio važiuojamosios dalies krašto.

2. Sumažint greitį.

3. Padidint greitį, kad greičiau užbaigtumėte posūkį.

 

35. Važiuojant slidžiu keliu automobilio stabdymo kelias sumažės, jeigu bus stabdoma:

1. Blokuojant ratus.

2. Pertraukiamu stabdymu išjungus sankabą.

2. Pertraukiamu stabdymu neišjungus sankabos ir pavaros.

 

36. Laukdami leidžiamo šviesoforo signalo, jūs sustojote įkalnėje:

1. Stovėjimo stabdžiu.

2. Įjungus pirmą pavarą ir laikant buksuojančią sankabą.

3. Įjungus pirmą pavarą ir išjungus variklį.

4. Darbo stabdžiu.

 

37. Kokią įtaką turi susidėvėjęs padangų protektoriaus sukibimo jėgai?

1. Sukibimo jėga didėja.

2. Sukibimo jėga mažėja.

3. Sukibimo jėga nesikeičia.

 

38. Kaip sustabdyti automobilį, jeigu staiga sugedo darbo stabdžiai?

1. Įjungti žemesnę pavarą ir stabdyti stovėjimo stabdžiu.

2. Esant būtinumui, pasinaudoti kokia nors kliūtimi.

3. Išjungti sankabą ir staigiai stabdyti stovėjimo stabdžiu.

 

39. Važiuodamas tiesia kryptimi 60 km/h greičiu, jūs netikėtai įvažiavote į apledėjusį kelio ruožą. Kaip pasielgsite?

1. Nekeisite važiavimo krypties ir greičio.

2. Nekeisdami važiavimo krypties, išjungsite pavarą ir važiuosite savivara.

3. Nekeisite važiavimo krypties ir padidinsite važiavimo greitį.

 

40. Kodėl smarkiai lyjant asfaltuotame kelyje pavojinga greitai važiuoti?

1. Suges stiklo valytuvai.

2. Pateks vandens ar variklio ir jis užges.

3. Gali susidaryti akvaplaningas (vandes pleištas) ir automobilis taps nevaldomas.

 

41. Kuri kelio danga yra slidžiausia?

1. Asfaltbetonio.

2. Cementbetonio.

3. Tašytų akmenų.

 

42. Draudžiama eksploatuoti transporto priemonę:

1. Kai saugos diržai yra įtrūkę.

2. Kai keleivio vietoje nuimtas saugos diržas.

3. Abiem nurodytais atvejais.

 

43. Kokiu automobiliu važiuojant jis nustoja slysti į šoną, padidinus greitį?

1. Kurio priekiniai ratai yra varomi.

2. Kurio užpakaliniai ratai yra varomi.

 

44. Kokią įtaką vairuotojo dėmesiui, reakcijai turi nuovargis?

1. Silpnėja dėmesys, sumažėja reakcijos laikas.

2. Dėmesys silpnėja, reakcijos laikas ilgėja.

3. Nuovargis neturi įtakos vairuotojo dėmesiui ir reakcijai.

 

45. Dėl kokios priežasties važiuojant automobiliui reikia prisisegti saugos diržus?

1. Kad apsisaugotumėte nuo sužeidimų autoavarijos metu.

2. Kad neiškristume netikėtai atsidarius durelėms.

3. Visi atsakymai teisingi.

 

46. Kokią įtaką vairuotojo reakcijai daro alkoholis?

1. Reakcijos laikas pailgėja.

2. Reakcijos laikas sutrumpėja.

3. Įtakos neturi.

 

47. Individualių automobilių techninės apžiūros periodiškumas?

1. 12 mėn.        

2. 24 mėn.          

3. 6 mėn.

 

48. Nuo ko priklauso reakcijos laikas?

1. Ligos.

2. Nuovargio.

3. Alkoholio.

4. Emocijų.

5. Nuo visų išvardintų atvejų.

 

49. Kokias funkcijas atlieka saugos diržai autoavarijos metu?

1. Prilaiko vairuotoją ir keleivius sėdynėje.

2. Įvykio metu atsirandančias jėgas paskirsto į mažiau pažeidžiamas žmogaus kūno vietas.

3. Atlieka abi nurodytas funkcijas.

 

50. Kaip reikia stabdyti slidžiame kelyje?

1. Išjungti sankabą arbą pavarą, tolygiai ir visiškai nuspaudžiant stabdžio pedalą.

2. Neišjungiant sankabos ir pavaros stabdyti nutrūkstamais stabdžio pedalo paspaudimais.

3. Išjungti sankabą, visiškai nuspausti stabdžio pedalą, koreguoti judėjimo kryptį vairu.

 

51. Kurios iš išvardintų priemonių efektyviausios vairuojant transporto priemonę slidžiame kelyje?

1. Staigiai nestabdyti, nedidinti greičio, nekeisti važiavimo krypties.

2. Važiuoti ne greičiau kaip 40km/h.

3. Transporto priemonę pakrauti ne daugiau kaip ¾ jos keliamosios galios.

 

52. Kaip turi elgtis vairuotojas, kad išvengtų pavojingų automobilio slydimo pasekmių staiga pasukus vairą slidžiame kelyje?

1. Greitai, bet tolygiai sukti vairą į slydimo pusę ir nelaukiant, kol automobilis nustos slysti, vairu išlyginti automobilio judėjimo trajektoriją.

2. Išjungti sankabą, staigiai pasukti vairą į slydimo pusę.

3. Nuspausti stabdžių pedalą ir sukti vairą į slydimo pusę.

 

53. Kaip geriausia stabdyti transporto priemonę slidžiame kelyje?

1. Stabdyti pulsuojančiai, dažnais paspaudimais pagrindiniu stabdžiu, išjungus pavarą.

2. Stabdyti pulsuojančiai, dažnais paspaudimais pagrindiniu stabdžiu neblokuojant ratų ir neišjungus sankabos ir pavaros.

3. Išjungti pavarą ir stabdyti stovėjimo (rankiniu) stabdžiu.

 

54. Kiek kartų padidėja stabdymo kelias, jei greitis padidėja nuo 20 km/h iki 60 km/h.?

1. 3 kartus.          

2. 6 kartus.          

3. 9 kartus.

 

55. Kiek kartų padidėja stabdymo kelias, jei greitis padidėja du kartus?

1. 2 kartus.       

2. 3 kartus.     

3. 4 kartus.

 

56. Kaip vadinasi kelias, kurį nuvažiuoja , kai vairuotojas pamato kliūtį ir paspaudžia stabdžio pedalą?

1. Kelias, nuvažiuotas per vairuotojo reakcijos laiką.

2. Sustojimo kelias.

3. Stabdymo kelias.

 

57. Kaip vadinamas atstumas, kurį automobilis nuvažiuoja nuo stabdžių pedalo paspaudimo momento iki visiško sustojimo?

1. Sustojimo kelias.

2. Kelias, nuvažiuotas per vairuotojo reakcijos laiką.

3. Stabdymo kelias.
 

58. Kaip vadinamas atstumas, kurį automobilis nuvažiuoja nuo to momento, kai vairuotojas pastebi pavojų ir automobilį visiškai sustabdo?

1. Stabdymo kelias.

2. Sustojimo kelias.

3. Kelias, nuvažiuotas per vairuotojo reakcijos laiką.

 

59. Kokią įtaką stabdymo keliui turi ratų blokavimas?

1. Sutrumpėja stabdymo kelias.

2. Pailgėja stabdymo kelias.

3. Įtakos neturi.

 

60. Kodėl išjungus pavarą pavojinga ilgai stabdyti automobilį stačioje nuokalnėje?

1. Gali sugesti sankaba ir pavarų dėžė.

2. Gali perkaisti ir užsiblokuoti stabdžiai.

 

61. Kuriuo atveju galima panaudoti stovėjimo stabdį greičiui mažinti stabdant?

1. Negalima.

2. Galima, bet kuriuo atveju.

3. Galima, kilus avarinei situacijai, sugedus darbiniam stabdžiui.

 

62. Nuo ko priklauso stačioje nuokalnėje pavaros pasirinkimas stabdant varikliu?

1. Kuo statesnė nuokalnė, tuo aukštesnė pavara.

2. Kuo statesnė nuokalnė, tuo žemesnė pavara.

3. Pavaros pasirinkimas priklauso nuo nuokalnės statumo.

 

63. Jus akina saulės spinduliai, kaip pasielgsite?

1. Nekreipsite į tai dėmesio.

2. Sumažinsite greitį, toliau važiuosite tik įsitikinę, kad tai bus saugu.

3. Toliau nevažiuosite.

 

64. Kodėl pavojinga važiuoti dideliu greičiu?

1. Greičiau nusidėvi padangos.

2. Padidėja autoavarijos tikimybė.

3. Padidėja kuro sąnaudos.

4. Visi išvardinti variantai.

 

65. Kokios spalvos atšvaitai turi būti transporto priemonės gale?

1. Baltos.

2. Raudonos.

3. Geltonos.

 

66. Jūs važiuojate apsnigtu keliu, išmuštomis provėžomis. Netikėtai automobilis išvažiavo iš provėžų. Kokie jūsų veiksmai?

1. Staigiai stabdysite, kad sumažintumėte važiavimo greitį.

2. Tvirtai laikydami vairą, laipsniškai grąžinsite automobilį į provežas.

 

67. Jeigu vairuotojas nusprendė atidaryti stovinčios transporto priemonės dureles, jam draudžiama:

1. Atidaryti stovinčios transporto priemonės dureles, jeigu nesiima priemonių, kad ji savaime nepradėtų važiuoti.

2. Atidaryti stovinčios transporto priemonės dureles kelyje esant intensyviam eismui.

3. Atidaryti vairuotojo dureles, esant kelyje intensyviam eismui. Išlipti jam galima tiktai per keleivio dureles.

4. Atidaryti stovinčios transporto priemonės dureles, jeigu tai kelia pavojų arba kliudo kitiems eismo dalyviams.

 

68. Jei, važiuojant motociklu, jūsų pečiai trukdo naudotis galinio vaizdo veidrodėliu, būtina:

1. Anksčiau pradėti rodyti posūkio signalą.

2. Nerodyti įspėjamųjų signalų.

3. Paaukštinti galinio vaizdo veidrodėlių atramas.

4. Anksčiau pradėti stabdyti.

5. Anksčiau pradėti rodyti posūkio signalą ir stabdyti.

 

 

69. Sankryžoje sukdami į kairę, prieš pat manevrą jūs:

1. Įjungiate posūkio signalą.

2. Pažvelgiate per petį atgal.

3. Pasirenkate saugų greitį.

4. Persirikiuojate į reikiamą eismo juostą.

 

70. Važiuojant tamsiu paros metu tolimąsias žibintų šviesas reikia perjungti į artimąsias tada, kai jus lenkiantis automobilis:

1. Įjungė įspėjamąjį posūkio signalą.

2. Susilygino su jumis.

3. Aplenkė jus.

 

71. Vairuodami motociklą, jūs galite naudotis mobiliuoju telefonu tada, kai:

1. Sustojote saugioje vietoje.

2. Motociklas turi automatinę pavarų dėžę.

3. Eismas nejudrus.

4.Sumažinate greitį.

 

72. Prieš pradėdami važiuoti naujo modelio motociklu, jūs:

1. Paprašysite draugo, kad kartu pravažiuotų.

2. Važiuosite vienas, kadangi turite vairavimo patirtį.

3. Gerai susipažinsite su šio modelio stabdžių ir valdymo įtaisų veikimu.

 

73. Kokie veiksniai turi įtakos kelio kokybei ir eismo saugumui?

1. Duobėtas kelias.

2. Požeminių komunikacijų šulinių dangčiai.

3. Alyvos dėmės.

4. Pabirusi akmens skalda.

5. Visi išvardinti veiksniai.